Мои объявления
Предоставлю услугу
Заміна димовідвідної труби згідно технічного завдання Замовника, Киев
Предоставлю услугу

Заміна димовідвідної труби згідно технічного завдання Замовника, Киев

Цена8000 грн.
Регион: вся Украина, г. Киев  (Киев, проспект Степана Бандеры 8, корп.16 Б)
Обновлено:
Заміна димовідвідної труби згідно технічного завдання Замовника.
1. Права і обов’язки сторін

1.1. Виконавець зобов'язаний:
1.1.1. Надати Послуги своєчасно, з належною якістю і в повному обсязі згідно предмету договору за даним Договором, відповідно до вимог Замовника.
1.1.2. Виконавець зобов’язується дотримуватись всіх заходів безпеки та не заподіювати навмисної шкоди майну Замовника.
1.1.3. Для надання послуг використовувати свій інструмент та необхідне обладнання, матеріали та механізми.
1.1.4. У разі виявлення Замовником недоліків при прийманні наданих послуг усувати їх за свій рахунок протягом 5-ти календарних днів з моменту письмового повідомлення.
1.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Надати Виконавцю узгоджене технічне завдання і повідомити Виконавця про готовність передачі об'єкта для надання послуг.
2.2.2. Забезпечити доступ до об'єкта на час надання послуг.
2.2.3. Приймати по акту наданих послуг у Виконавця роботи, в терміни, що визначені даним Договором.
2.2.4. Замовник зобов'язується в термін, вказаний цим Договором, оплачувати надані послуги.

2. Вартість, порядок розрахунків та термін виконання

3.1. Вартість послуг за цим Договором складає: ___________ (________________) грн. без ПДВ, станом на день підписання угоди ПДВ становить 20% - __________ (_________________) грн., разом з урахуванням ПДВ 20%: ______ (________________________) грн., згідно Кошторису вартості надання послуг (Додаток №1), що є невід’ємною частиною цього договору.
3.2. У разі зміни ставки ПДВ, сторони коригують ставку ПДВ без підписання додаткової угоди відповідно до законодавчо встановленої.
3.3. Замовник виконує першу передплату в розмірі _____________ (____________________) грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ 20% - _________ (__________________________) грн. протягом 1 (одного) банківського дня з моменту підписання договору для придбання матеріалів та забезпечення виконання послуг.
3.4. Подальші передплати для забезпечення виконання послуг та придбання матеріалів Замовник здійснює згідно рахунків-фактур Виконавця протягом 1 (одного) банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури.
3.5. Остаточна вартість послуг сплачується Замовником після підписання Акту приймання наданих послуг протягом 3 банківських днів на підставі рахунку та податкової накладної.
3.6. Розрахунки сторін за надані послуги виконуються відповідно до «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженій Постановою правління НБУ №22 від 21.01.2004 pоку, з подальшими змінами і доповненнями, і виплачується Замовником Виконавцю за фактично надані послуги на підставі актів приймання наданих послуг.
3.7. Акти приймання наданих послуг складаються українською мовою.
3.8. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів за безготівковим розрахунком.
3.9. Податкові накладні зареєстровані в ЄДРПН надаються протягом 15 днів з дати першої події.

3. Охорона праці та відповідальність сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність з питань промислової безпеки, охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.
4.2. Виконавець зобов'язується дотримуватися «Політики внутрішньо об'єктового режиму при здійсненні своєї діяльності на території підприємства.
4.3. Виконавець зобов'язаний до початку надання послуг отримати відповідний інструктаж в охоронному підрозділі Замовника. (bboard copy, 54-166-130-157, 23-10)
4.4. При збільшенні терміну надання послуг з вини Виконавця він сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,5% від вартості послуг за цим Договором за кожний день прострочення, а при збільшенні терміну надання послуг більше ніж на 30 календарних днів додатково сплачує штраф у розмірі 8% від вартості послуг за цим Договором.
4.5. При порушенні Замовником термінів оплати за надані послуги по Договору, він виплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.
4.6. Гарантійний термін за надані послуги 1 рік.

5. Термін і припинення дії Договору

5.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2016 року.
5.2 Припинення дії цього Договору відповідно до пункту 5.1 не звільняє Сторони від повного виконання взаємних зобов'язань і розрахунків, узятих Сторонами на себе до дати припинення Договору.

6. Форс-мажор

6.1 В разі виникнення обставин, що роблять неможливим повне або часткове виконання будь-якій із Сторін зобов'язань за даною угодою, а саме: пожежа, стихійні лиха, заборона на експорт або імпорт, укази Президента, постанови Уряди або будь-які інші обставини, непідвладні контролю Сторін, період часу, позначений для виконання зобов'язань, буде продовжений на час дії вказаних обставин і їх наслідків.
6.2 Якщо вказані вище обставини і їх наслідки тривають більше трьох місяців, кожна Сторона має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за даною угодою, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права висувати вимоги про відшкодування будь-яких можливих збитків. Сторона, для якої стає неможливим виконання зобов'язань за даною угодою, зобов'язана не пізніше, ніж через 10 днів повідомити іншу сторону про початок і припинення обставин, що роблять неможливим виконання її зобов'язань.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором і які не можуть бути вирішені взаємно сторонами, розглядаються в Господарському суді по місцю знаходження відповідача.

8. Інші умови

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін. Додатки до цього договору складають його невід'ємну частину.
8.2. Цей договір складений в двох примірниках українською мовою. Обидва примірники ідентичні і мають однакову силу. В кожної із сторін знаходиться один примірник цього договору.
8.3. Виконавець є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість на загальних підставах, згідно чинного законодавства України.
8.4. Замовник є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість на загальних підставах, згідно чинного законодавства України.

9. Додатки

9.1. Додаток №1 - Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва на заміну димовідвідної труби на виробничій площадці.
9.2. Додаток №2 - Локальний кошторис на будівельні роботи на заміну димовідвідної труби на виробничій площадці.
9.3. Додаток №3 – Уточнене технічне завдання на виконання робіт із заміни димовідвідної труби на виробничій площадці.

10. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін
 
Автор, контакты
ООО НПП Укрпромтехсервис /  отзывы, инфо.
Телефон: 050 xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
http://www.upts.com.ua
Дополнительно
ID объявления: #694222 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 21-09-2015)
Добавлено / Обновлено: 23-10-2018 06:54   (актуально, до: 23-10-2019)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/
0